Andra Tjänster  
 
Trädgårdsrådgivning

Vi träffas i din trädgård där du får råd och tips om hur du kan utforma den till att bli en perfekt plats för din utevistelse.
Ex. Design, växtval, beskärning, plantering m.m.

Du får verktyg att skapa din trädgård som du vill ha den.

Beskärning

Jag hjälper er att beskära buskar och träd på
ett profesionellt sätt.

Ibland kan det vara ”fel växt på fel plats”.
Då kan vi diskutera ett växtbyte i stället för att göra återkommande beskärningar.

Anläggningsarbeten

Vi utför givetvis även rena anläggningsarbeten.

Såsom plattläggning, byggnation av trappor och murar, gräs- och planteringsytor, montering växthus m.m.

Pilarbeten

Vi hjälper er med design och utförande
av de flesta förekommande
pilarbeten till trädgården, exempelvis staket,skärmar, levande hägn.

Pilflätningskurser

Än ni intresserade anordnar jag kurser där vi tillverkar växtkoner, planteringstöd, staket m.m.

 
Copyright © 2017 Landskap & Trädgård