Trädgårdsdesign

 
Landskap & Trädgård har sedan 1990 arbetat med trädgårdsdesign av offentliga och privata trädgårdar. Det faktum att vi utför allt från skiss till färdig trädgård är en garanti för att kunden blir nöjd med resultatet. En dialog kan föras under arbetets gång och nya idéer och tankar som uppstår under processen kan testas och ge ett bättre slutresultat.
   
  Så här går ni till väga om ni behöver vår hjälp med trädgårdsdesign.

Börja fundera över trädgårdens utformning i god tid om möjlighet finns.

- Vill ni skapa en helt ny trädgård eller förändra den nuvarande.
- Behöver ni en enkel skiss eller en detaljerad ritning.
- Är det ett helhetsgrepp eller bara en del av trädgården som behöver en uppfräschning.

 
Mer att tänka på.

Tomtkarta: Beställ på kommunen eller rita själv. Skala 1:100 fungerar bra. Rita in byggnader och annat som ni vill skall vara med i den nya trädgården. Markera väderstreck.

Användning: Hur planerar ni att använda trädgården? Stort odlarintresse, lättskött, spel- och lekytor, är ni borta stora delar av sommaren m.m.

Inspiration: Titta i trädgårdsböcker och tidningar och se om ni hittar några bilder som har den karaktär eller känsla som ni vill skapa hos er.

Fotografier: Bilder på trädgården är speciellt viktigt om ni bor en bit bort från oss och projekteringen sker på ”distans”.

 
Bohusläninspirerad rabatt.

Trädgårdar för upplevelse, terapi och rehabilitering är en viktig del av vår verksamhet, och kräver speciell kunskap. Att locka fram kreativitet, lust och nyfikenhet är några av våra mål.

Många skall kunna vistas i trädgården samtidigt med olika aktiviteter utan att störa varandra t.ex. vila, trädgårdsarbete, fika, spel. Val av växter, färg, form och material är extra viktigt.

 
 
Copyright © 2017 Landskap & Trädgård